Υποστηρικτές

Ευχαριστούμε τους χορηγούς και υποστηρικτές μας για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρουν στο σύλλογο της Ένωσης Ποντίων Πολίχνης.

 

Αν επιθυμείτε να γίνεται χορηγός ή υποστηρικτής μας

Comments are closed.