Διοικητικό Συμβούλιο 2015-2018

Διοικητικό συμβούλιο (2015 – 2018)


Πρόεδρος: Πολυματίδου Πόπη
Α΄Αντιπρόεδρος: Καλαντίδης Ηλίας
Β΄Αντιπρόεδρος: Φραγκίδου Λόλα
Γραμματέας: Κουτσογιάννη Κλαίρη
Υπεύθυνη οικονομικών: Σιαμλίδου Μόρφω
Έφορος: Παναγιωτίδου Στέλλα
Υπεύθυνος νεολαίας: Γιαννουλίδης Παντελής
Υπεύθυνος τύπου, διαδικτύου δημοσίων σχέσεων: Πιπερίδης Ευστάθιος
Μέλος: Παπαγερίδης Γεώργιος


ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


Υπεύθυνος αιμοδοσίας: Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος
Υπεύθυνη θεατρική ομάδος: Σιδηροπούλου Γεωργία
Χοροδιδάσκαλοι: Πουρσανίδης Χρήστος, Σιαμλίδης Κλεάνθης, Αδαμίδης Ηρακλής
Λύρα: Γιαμάκης Χρήστος, Ιωαννίδης Αλέξης, Τσαρχατζίδης Στάθης
Κουζίνα: Ξενιτίδης Χαράλαμπος

Comments are closed.