Θεατρικό


sidiropoulou2
Στην Ένωση Ποντίων Πολίχνης από τον χειμώνα του 2013 λειτουργεί Θεατρικό Τμήμα από την Γεωργία Σιδηροπούλου.

 


post-it-note[2014]post-it-note[2015]

 


Παρελθόντα έργα (Οπτικοακουστικό υλικό)
dromenatheatrikoskets

Comments are closed.