Δελτίο τύπου 037

Ένωση Ποντίων Πολίχνης
Πνευματικό κέντρο ¨Χρύσανθος Θεοδωρίδης¨
Ελπίδος 43, Τ.Κ 56533 Πολίχνη
Δήμος Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 666810
e-mail : pontioipolichnis@hotmail.com

Ομάδα fb : https://www.facebook.com/groups/pontioipolichnis/
Σελίδα fb : https://www.facebook.com/enosipontionpolichnis
Ιστότοπος : www.enosi-pontion-polichnis.gr

 

Θεσσαλονίκη, 27-6-2015

Αρ.Πρ.: 0037 Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τύπου 036

Ένωση Ποντίων Πολίχνης
Πνευματικό κέντρο “Χρύσανθος Θεοδωρίδης”
Ελπίδος 43, Τ.Κ 56533 Πολίχνη
Δήμος Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 666810
e-mail : pontioipolichnis@hotmail.com
Ομάδα fb : https://www.facebook.com/groups/pontioipolichnis/
Σελίδα fb : https://www.facebook.com/enosipontionpolichnis
Ιστότοπος : www.enosi-pontion-polichnis.gr

Θεσσαλονίκη, 27-6-2015
Αρ.Πρ.: 0036 Διαβάστε περισσότερα