Βίντεο 2003

Αποστολή της Ένωσης Ποντίων Πολίχνης στο Ζακατέκας του Μεξικού το 2003! (Μέρος Ά)


Αποστολή της Ένωσης Ποντίων Πολίχνης στο Ζακατέκας του Μεξικού το 2003! (Μέρος Β)


Η Ένωση Ποντίων Πολίχνης σε αποστολή στην Τσεχία τον Αύγουστο του 2003!


 

Comments are closed.