Βίντεο 2012

Ένωση Ποντίων Πολίχνης, στην πολυθεματική έκθεση του Κ. Κωνσταντίνου Φωτιάδη “Πόντος Δικαίωμα στη μνήμη” 13-05-2012

Comments are closed.